Instagram Age Gate

www.followperoni.it | SABMiller | 2015
  • Rozšírenie Instagramu o funkciu Age-gate
  • Neobmedzený počet chránených profilov
  • Reporting prístupov

Pre pivovarnícku spoločnosť SABMiller a jej značky využívajúce sociálnu sieť Instagram sme v záujme legislatívy na ochranu mladistvých vyvinuli systém umožňujúci blokovať prístup k obsahu na Instagrame neplnoletým používateľom.

IAG - Final step

Keďže Instagram - narozdiel od Facebook-u či Twitter-u - neumožňuje nastaviť blokovanie prístupu k profilu na základe veku, bolo k problému nutné pristúpiť z iného uhla. Instagram totiž umožňuje nastaviť profil ako privátny. Ak chcete takého používateľa sledovať, on sa môže rozhodnúť, či vám to dovolí. Vašu žiadosť na sledovanie môže, ale nemusí akceptovať.

Využijúc túto funkciu, od používateľa vždy najprv zistíme jeho dátum narodenia. Rovnaký postup - tzv. Age gate - je bežný aj na webových stránkach spoločnosti. Ak je používateľ plnoletý, povolíme ho, čím mu sprístupníme chránený obsah.

IAG - Provide your date of birth

Vytvorili sme systém, v ktorom sme celý tento proces zautomatizovali. Používatelia prichádzajúci na Instagram profil kliknú na link uvedený v popise profilu. Následne zadajú dátum svojho narodenia. V prípade, že ide o plnoletého človeka, ho systém automaticky povolí a sprístupní mu tak obsah konkrétneho profilu. Pre používateľa je postup jednoduchý a intuitívny.

Pre SABMiller sme vyvinuli generické riešenie. Klient tak môže bez ďalších investícií v systéme pridávať ďalšie Instagram účty jednotlivých značiek v konkrétnych krajinách, na ktorých potrebujeme Age Gate funkcionalitu. V priebehu minút tak doplní Instagramu chýbajúcu funkcionalitu.