Rozšírenie nástroja Harvest

TRIAD | 2014
  • Prepojenie na fakturačný systém
  • Prepojenie na project management systém
  • Synchronizácia medzi viacerými Harvest účtami

Harvest je nástroj na meranie produktivity. Je určený pre malé a stredne veľké firmy. Podobne ako iné nástroje umožňuje vytvárať projekty a triediť ich podľa klientov. Zamestnanci si následne merajú čas strávený na každom projekte. Z nameraných údajov je možné robiť rôzne reporty, štatistiky či faktúry.

Harvest platform

V Harveste nám chýbalo niekoľko funkcií. Keďže poskytuje pomerne bohaté API, rozhodli sme sa ho prepojiť:

  • s interným fakturačným systémom, ktorý rozširuje obmedzené možnosti faktúrácie samotného Harvestu,
  • s vlastným project management nástrojom, v ktorom sa ku každej úlohe dá merať čas venovaný jej riešeniu (čas je meraný priamo v Harveste),
  • navzájom medzi viacerými Harvest účtami, ako riešenie problému merania zdrojov zdieľaných medzi rôznymi pobočkami firmy.

Namiesto vývoja vlastného riešenia sme prepojením hotových systémov ušetrili a získali sme tak plnohodnotnú platformu pre manažment firmy.